FİLM TASARIMI BÖLÜMÜ

Bölüm Tanıtım Videosu

Sinema, geçtiğimiz yüzyıldan bu yana, geçmişin sanat birikiminden yararlanarak, dünyanın en etkin ve önemli anlatı sanatı olmuştur. Güzel sanatların bir dalı olmasının yanı sıra, popüler anlamda en geniş kitlelere hitap eden endüstri alanı, teknik bir buluş, toplumu yansıtan ve biçimlendiren bir kitle iletişim aracıdır. Sinemanın sanatsal, toplumsal, ekonomik ve kültürel boyutları, sinema eğitiminin de tek yönlü olmasının önüne geçmektedir.
Devamı